Formand til byggeri projekter

[English below]

Formand til spændende projekter søges

Har du erfaring inden for byggeri, og er du interesseret i at udføre entreprenørarbejde i høj og med god service?

Så har vi et job til dig!

Din baggrund:

Du kommer fra en tidligere stilling som formand eller lign. gerne med flere års erfaring indenfor byggeri og har evt. en håndværksmæssig baggrund. Der er en fordel at du kender til jordflytning, maskiner og material, men det er ikke en betingelse. Du kommer tit med nye ideer.

Du:

 • er faglig dygtig, erfaren og rutineret
 • kan bevare overblikket når det går stærkt
 • har godt købmandskab
 • er engageret og produktiv
 • er godt til at kommunikere og samarbejde med kunder og kolleger

Dine arbejdsopgaver:

 • ansvar for den praktiske udførelse og planlægning på opgaverne i tæt samarbejde med projektleder
 • ansvarlig for kvalitet og sikkerhed på pladsen
 • sikre et godt arbejdsmiljø og god stemning på pladsen
 • styring af underentreprenører og leverandører på opgaverne

Vi tilbyder en stilling:

 • med fleksibilitet og frihed under ansvar
 • i en virksomhed med en flad struktur
 • med mulighed for uddannelse og personlig udvikling
 • med lønpakke baseret på dine kvalifikationer
 • hvor du kommer til at arbejde med mange forskellige opgaver.

Vi vurderer og indkalder løbende kandidater til samtale, så tøv ikke med at oprette en profil.
Husk at vedhæfte dit CV og ansøgning.

Såfremt du matcher den profil vi søger, vil du blive indkaldt til en samtale på vores kontor i Holstebro.

 

Foreman for building projects

Do you have experience with construction, and are you interested in performing highly quality contractor’s work and exercise great service?
We have the job for you!

Your background:

You come from a position as foreman or similar, preferably with years of experience within construction, and presumably you have a background as craftsman. It is an advantage if your are familiar with soil handling, machinery and equipment, but not a condition. You are full of ideas.

Besides this, you are:

 • Skilled, experienced and practiced
 • Able to maintain control of the situation, when things are fast
 • Possess a sound business practice
 • Dedicated and productive
 • Great communicator and collaborator when it comes to both clients and colleagues

Your tasks:

 • Responsible for the practical performance and planning of tasks in co-operation with the project supervisor
 • Responsible for quality and safety on the construction site
 • Ensure a good working environment and atmosphere on the site
 • Management of subcontractors and suppliers

We offer a job:

 • with great flexibility and freedom with responsibility
 • in a company with a flat hierarchy
 • with great opportunities for educational and personal development
 • a salary based on your qualifications
 • where you will work with a wide variety of tasks

We evaluate and interview candidates continuously, so do not hesitate to CREATE A PROFILE. Remember to submit your application and résumé.