Handelsbetingelser

VIGTIGT – Sygdom i landbrugsbedrifter

Hvis der er smitsomme sygdomme i bedriften eller sygdomme, som man har pligt til at bekæmpe,
skal dette oplyses skriftligt til kontoret.

Ansvarsforsikring

Vikarerne er ansvarsforsikrede. Erstatningskrav skal anmeldes omgående, således at vikarbureauet kan anmelde dette til forsikringsselskabet. Ved enhver skade er der selvrisiko på 5.000 kr., som betales af kunden.

Forsikringen dækker kun den direkte skade. Der er således ikke dækning for driftstab og andre indirekte tab. Er den/de skadede genstande i forvejen forsikret af kunden, skal skaden anmeldes til eget forsikringsselskab.

Ansvarsforsikring Rengøring

Medarbejderne er ansvarsforsikrede. Erstatningskrav skal anmeldes omgående, således at skaden kan anmeldes til forsikringsselskabet.

Arbejdsskadeforsikring

Det er kunden/brugervirksomheden, der har forsikringspligten vedrørende arbejdsskader, herunder skader på briller og høreapparater.

Arbejdsskadestyrelse har defineret dette, eftersom instruktionspligten/-retten ligger hos kunden/brugervirksomheden.

Ønskevikar

Ved bestilling kan man ønske en bestemt vikar, som kender jobbet/virksomheden og dermed hurtigt kan gå lige ind i den daglige drift. Derved kan instruktionsbesøget eventuelt spares. Ønskevikarsatsen tilfalder vikaren som bonus.

Timeberegning

Vikarens arbejdstid beregnes, fra han/hun møder, og indtil arbejdstiden slutter.

Spisepauser regnes ikke med i arbejdstiden.

Fakturering

Fakturaer sendt med post pålægges et gebyr. Gebyret kan spares ved tilmelding til leverandørservice eller ved at modtage faktura pr. mail.

Medlemskontingent

Bliver medlemskontingent ikke betalt inden 1. april, bliver man slettet i medlemsregistret. Indmeldelse som medlem kan ske til starten af et kalenderår.

Vi bruger cookies

Denne hjemmeside bruger cookies til statistiske formål og til at forbedre brugeroplevelsen. Hvis du vælger ikke at slå cookies fra, giver du dit samtykke til brug af cookies i overensstemmelse med vores Cookiepolitik.

Accepter Forlad hjemmeside